Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Nijemci > Vjerski objekti > Samostan i crkva Nazaret

Samostan i crkva Nazaret

Naziv objekta: Samostan i crkva Nazaret

Lokacija: Banja Luka

Konfesija: Rimokatolička

Samostan je bio lociran u gradskom naselju Budžak, danas nazvanom Lazarevo. Bio je izgrađen na lokaciji gdje se danas nalazi vojni kampus „Kozara.“

Uz pomoć austro-ugarskih vlasti sestre su započele izgradnju zgrade sirotišta 1880. godine, dok su 1887. godine položile temeljac za novu crkvu i novi samostan. Kao i za mnoge druge katoličke objekte u Banjoj Luci, redovnik iz Marije Zvijezde Eberhart Vegnant je izradio projekt iza ovaj kompleks.

Građevinski radovi na crkvi su počeli 5. novembra 1887. godine i trajali cy do 1889, dok je zvonik završen 1896. godine. Samostan je završen 1888. godine. Kasnije, ostale odaje za djecu iz sirotišta i sveštenike su izgrađene 1897. i 1898. godine.

Crkva je bila posvećena Bezgrešnom Začeću Blažene Djeve Marije. Stilski je pripadala kasnom i pojednostavljenom stilu obnove gotike, i ono što je interesantno,na šta upućuje siromašna foto dokumentacija, bila je bogato ukrašena u unutrašnjosti. Dispozicija glavne fasade i uopšte odlike arhitekture su veoma slične projektu župne crkve u Banjoj Luci posvećene Pohodu Blažene Djeve Marije Svetoj Elizabeti locirane u nekadašnjoj ulici Svetog Salvatora, kao i katedralnoj crkvi koja je srušena nakon zemljotresa 1969. godine.

Nažalost, nakon Drugog svjetskog rata, nove komunističke vlasti zu zabranile djelovanje samostana, ali je ovaj, za razliku od drugih, srušen u potpunosti i na njegovom mjestu izgrađen je vojni kompleks, koji postoji i sada. Vjeruje se da je katastrofalna sudbina ovog kompleksa vezana za austrijsko i njemačko porijeklo sestara koje su pripadale Redu. Većina njih je bila primorana da napusti zemlju, dok su se preostale preselile u ostale podružnice samostana sjeverno od Banje Luke. Važne podružnice situirane u okruženju Banje Luke jesu podružnica Marjanovac u Rudolfštalu, danas Aleksandrovac, i podružnica Svete Obitelji u Srednjem Vindhorstu, danas Nova Topola. Kasnije, nova zgrada samostana za Novi Nazaret je izgrađena 1972. godine, na oko 200 metara udaljenosti od starog Nazareta, te je u funkciji i danas.

Preuzeto sa: www.ais-ba.org/monografija-njemacka/samostan-i-crkva-nazaret/


Name des Objekts: Das Kloster und die Kirche Nazareth

Lokalität: Banja Luka

Konfession: Römisch-katholisch

Das Kloster lag im Stadtteil Budžak, heutiger Name Lazarevo. Es war auf dem Platz erbaut, wo sich heute der Militärcampus „Kozara“ befindet.

Unterstützt von den österreich-ungarischen Behörden begannen die Schwestern 1880 mit dem Bau des Waisenhauses,  und 1887 erfolgte die Grundsteinlegung für die neue Kirche und das Kloster. Wie für viele andere katholische Objekte in Banja Luka hat der Ordensmann der Ordensgemeinschaft Maria Stern Eberhard Vegnant die Pläne auch für diesen Komplex erstellt.

Die Bauarbeiten an der Kirche begannen am 5. November 1887  und dauerten bis 1889;  der Glockenturm wurde erst 1896 fertiggestellt. Der Bau des Klosters wurde 1888 beendet und die Räume für die Kinder des Waisenhauses und die Priester wurden 1897 und 1898 erbaut.

Die Kirche war der Unbefleckten Empfängnis der Heiligen Jungfrau Maria geweiht. Stilistisch gehörte sie zum späten und vereinfachten Stil der Neugotik und hatte interessanterweise, wie die ziemlich bescheidene Fotodokumentation aufweist,  die Kirche eine reiche Innendekoration. Die Disposition der Hauptfassade und allgemeine architektonische Merkmale sind sehr ähnlich dem Projekt der der Mariä Heimsuchung geweihten Pfarrkirche in der ehemaligen Straße Svetog Salvatora (St.-Salvator-Straße), wie auch der Kathedralkirche, die nach dem Erdbeben 1969 zerstört und  abgerissen wurde.

Leider verbot die neue kommunistische Herrschaft nach dem Zweiten Weltkrieg das Funktionieren der Klöster , aber im Unterschied zu den anderen wurde dieses Kloster total zerstört und abgerissen, und an seinem Platz wurde ein Militärkomplex erbaut, der sich auch heute da befindet. Man glaubt, dass das katastrophale Schicksal dieses Komplexes im Zusammenhang mit der österreichischen und deutschen Herkunft der Schwestern des Ordens steht. Die meisten von ihnen waren gezwungen, das Land zu verlassen, während die anderen in die übrigen Niederlassungen des Klosters nördlich on Banja Luka übersiedelten.

Wichtige Niederlassungen in der Umgebung von Banja Luka sind Niederlassung Marjanovac in Rudolfstal, heute Aleksandrovac, und Niederlassung Svete Obitelji (der heiligen Familie) in Mittel Windhorst, heute Nova Topola. Später, genauer im Jahre 1972, wurde das neue Klostergebäude für Novi Nazaret (das Neue Nazareth) etwa 200 Meter von dem alten Nazareth erbaut; es funktioniert noch heute.

www.ais-ba.org/monografija-njemacka/samostan-i-crkva-nazaret/

Lokacija objekta (slike):

GPS Koordinate objekta:
N 44° 80' 30,55"
E 17° 20' 51,39"