Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Nijemci > Vjerski objekti > Crkva, Nova Topola

Župna crkva Svetog Josipa i samostan Svete Obitelji, Nova Topola

Naziv objekta: Župna crkva Svetog Josipa i samostan Svete Obitelji
 
Lokacija: Nova Topola, opština Gradiška
 
Konfesija: Rimokatolička
 
Samostan posvećen Svetoj Obitelji, jedna od podružnica sestara koje pripadaju redu Klanjateljice Krvi Hristove, lociran je u Srednjem Vindhorstu, danas velikom mjestu Nova Topola, 35 kilometara sjeverno od Banje Luke. Samostan je, uz crkvu koja je posvećena Svetom Jovanu, osnovan 1888. godine.
 
Iako se podaci i detaljne informacije o arhitekti, kao i činjenice o crkvi i samostanu ne nalaze u dostupnoj literaturi, može se sa velikom dozom sigurnosti pretpostaviti da je crkva izgrađena po projektu trapističkog redovnika Vegnanta. Sličnost sa crkvom u Marjanovcu je očigledna, a isto važi i za katedralnu i župnu crkvu u Banjoj Luci.Crkva je izgrađena 1891. godine. Proporcije i dimenzije su veoma slične navedenim crkvama, a isto važi i za osnovu i oblikovanje fasade. Razlike postoje, prije svega u obradi fasade, budući da je ova crkva bila izvorno neomalterisana sa vidljivom opekom, što nije slučaj sa crvkom u Marjanovcu. Pored toga, dispozicija otvora je drugačija. Ukupan koncept i arhitektonski jezik su svakako isti.
 
U svakom slučaju, stil obnove gotike je na ovoj crkvi još izražajniji i naglašeniji, sa snažnim kontrastom boja i tipičnim dekoracijama na prozorima i portalima. Recentne rekonstrukcije su obuhvatile i dodavanje još jednog sloja maltera na fasadu, preko originalne opeke, sa krajnje čudnim bojenim aplikacijama koje lažno dočaravaju šemu spojnica između opeke koja je omalterisana. Ovo svakako utiče na razumijevanje originalnog stanja crkve i stilske određenosti. Ipak, doživljaj obnove gotike i ukupna atmosfera su u većoj mjeri očuvani na originalnom nivou.
 
Pored crkve, na sjevernoj strani, locirana je originalna župna kuća izgrađena 1889. godine, sa očuvanom fasadom od opeke. Ovaj objekat nije bio uključen u posljednje radove na rekonstrukciji, tako da i dalje posjeduje sve originalne dekorativne elemente. Stilske odrednice ovog objekta mogu biti vezane za uticaje tipičnih kuća iz planinskih regiona bivšeg Carstva, kao što je slučaj na nizu vila u bivšoj Kajzerštrase u Banjoj Luci.
 
Samostanska zgrada je locirana južno od crkve. Sadašnja zgrada je u osnovi originalni objekat iz 1888. Godine, koji je vremenom oštećivan i paljen, ali i popravljan, adaptiran i dograđivan. Stoga ne posjeduje karakteristike osnovnog objekta.
 
Pored ovih objekata, u Donjem Vindhorstu je 1892–1893. bila izgrađena i podružnica opatije „Marija Zvijezda“, te velika crkva Srca Isusova 1893. godine; oba objekta su uništena krajem Drugog svjetskog rata.
 

Name des Objekts: Pfarrkirche des Heiligen Joseph und Kloster zur Heiligen Familie

Lokalität: Nova Topola, Gemeinde Gradiška

Konfession:
Römisch-katholischDas der Heiligen Familie geweihte Kloster, eine der Niederlassungen der Schwestern des Ordens Klanjateljice Krvi Hristove (Anbeterinnen des Blutes Christi), liegt in Mittel Windhorst, heute Nova Topola, 35 Kilometer nördlich von Banja Luka. Das Kloster steht neben der dem Heiligen Johannes geweihten Kirche und wurde 1888 gegründet.

Obwohl Angaben und detaillierte Informationen über den Architekten, wie auch Tatsachen über die Kirche und das Kloster in der zugänglichen Literatur nicht verfügbar sind, kann man mit großer Sicherheit vermuten, dass die Kirche nach Plänen des trappistischen Ordensmannes Vegnant erbaut wurde. Die Ähnlichkeit mit der Kirche in Marjanovac ist offensichtlich. Dasselbe gilt auch für die Kathedral- und Pfarrkirche in Banja Luka. Die Kirche wurde 1891 erbaut. Proportionen und Dimensionen entsprechen sehr den erwähnten Kirchen und das gilt auch für den Grundriss und die Fassadengestaltung. Unterschiede bestehen vor allem in der Fassadenbearbeitung, da diese Kirche ursprünglich unverputzt war und mit sichtbaren Ziegeln, was mit der Kirche in Marjanovac nicht der Fall ist.

Außerdem ist die Disposition der Öffnungen anders. Das Gesamtkonzept und die architektonische Sprache sind unzweifelhaft gleich.

Jedenfalls ist der Stil der Neugotik an dieser Kirche noch mehr zum Ausdruck gebracht und betont, mit starkem Farbkontrast und typischen Dekorationen an Fenstern und Portalen. Während der letzten Rekonstruktionen wurde auf die Fassade noch eine Mörtelschicht auf die Originalziegel aufgetragen mit äußerst ungewöhnlichen Farbapplikationen, die das Schema der Fugen der verputzten Ziegel andeuten. Dies beeinflusst natürlich das Verständnis und die Vorstellung des ursprünglichen Zustands der Kirche und des Baustils. Trotzdem ist das Erlebnis der Neugotik und die Gesamtatmosphäre in größerem Maße auf dem Originalniveau aufrechterhalten.

Neben der Kirche, an der nördlichen Seite befindet sich das ursprüngliche Pfarrhaus, erbaut im Jahre 1889 mit der erhaltenen Ziegelfassade. An diesem Objekt wurden während der letzten Rekonstruktion keine Arbeiten durchgeführt, so dass es alle originalen dekorativen Elemente besitzt. Stilmerkmale dieses Objekts können mit Einflüssen typischer Häuser aus der Bergregion des ehemaligen Reichs Zusammenhang haben, wie es der Fall ist mit der Villenreihe in der ehemaligen Kaiserstraße in Banja Luka.

Das Klostergebäude liegt südlich von der Kirche. Das heutige Gebäude ist grundsätzlich das Originalobjekt aus dem Jahre 1888, das mit der Zeit mehrmals schwer zerstört, aber auch saniert, adaptiert und ausgebaut wurde. Deshalb besitzt es nur wenige Merkmale des ursprünglichen Objekts. 

(http://www.ais-ba.org/monografija-njemacka/117/)


Lokacija objekta (slike):

    

GPS Koordinate objekta:
N 45° 03' 54,60" (45° 03,91')
E 17° 18' 33,00" (17° 18,55')