Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Nijemci

Nijemci

Udruženje Nijemaca grada Banjaluka je osnovano u aprilu 2004. g. kao apolitično, neprofitno, otvoreno udruženje građana sa ciljem očuvanja tradicije, običaja, jezika i kulture svoje matične zamlje i njenog naroda. Jedino je udruženje Nijemaca u BiH, i spremno je za saradnju sa drugim udruženjima svoje manjine, te sa ostalim manjinskim narodima u BiH i šire. 

Prva doseljavanja Nijemaca na područje Banjalučke regije su zabilježena 1879. g. u Novoj Topoli i 1880. g. u Aleksandrovcu, pored Banjaluke, odakle su doseljenici bili raspoređeni na područja BL regije i okolnih mjesta gdje su se i naselili. Broj članova je oko 20 potomaka Nijemaca i 10-ak simpatizera njemačke populacije.

Udruženje je prestalo sa radom.


  • O nama
  • Udruženja
  • Kontakt
  • Vjerski objekti