Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Објављен конкурс за суфинансирање потреба у култури

27.02.2019.

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за суфинансирање јавних потреба у култури Републике Српске за 2019. годину и Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина у 2019. години.


У складу са Правилником о суфинансирању јавних потреба у култури Републике Српске, расписано је осам појединачних конкурса из области културе и умјетности који се односе на  кинематографију и филмске фестивале, на позоришну умјетност, књижевне манифестације, издавачку дјелатност, музичку и музичко-сценску умјетност, визуелну и мултимедијалну  умјетност, културно насљеђе и културно-умјетнички аматеризам те на културно стваралаштво националних мањина Републике Српске.

Право подношења пријава на јавни конкурс имају правна лица регистрована за обављање културно-умјетничке дјелатности на територији Републике Српске, као и јавне установе културе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, и то искључиво са пројектима за које је планирано више извора финансирања, водећи при том рачуна да предвиђено суфинансирање од стране Министарства просвјете и културе не прелази 70 одсто од укупног буџета пројекта.

Процјену, стручно вредновање и бодовање пријављених пројеката, на основу посебних критеријума прописаних за сваку област посебно те одредби о начину бодовања пројеката, вршиће стручне комисије које ће именовати министар просвјете и културе.

Подносиоци пријава сву потребну документацију треба да доставе у складу са одредбама сваког појединачног конкурса и на обрасцима које је прописало Министарство просвјете и културе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Више информација о конкурсу и самој процедури те најчешће постављаним питањима садржи Водич кроз јавне конкурсе за суфинансирање пројеката из области културе и умјетности, који је доступан уз пратећу документацију.

Сви конкурси, уз обавезне пратеће обрасце за пријаву те обрасце за процјену квалитета пријављених пројеката, доступни су на порталу Владе Републике Српске - на страници Министарства просвјете и културе Републике Српске (www.vlаdаrs.nеt) и на порталу еКултура (www.ekulturars.com).

Конкурси остају отворени 30 дана од дана објављивања, односно до 29. марта 2019. године.​

ЛИНК - Влада Републике Српске