Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Nijemci > Vjerski objekti > Crkva, Novo Selo

Crkva, Novo Selo

Naziv objekta: Crkva

Lokacija: Novo Selo, opština Bijeljina

Konfesija: Evangelistička

Preci semberskih Nijemaca, evangelista, doselili su se krajem XVIII vijeka iz Baden-Virtemberga (Baden-Württemberg) u Srem, Banat i Bačku. Vijek kasnije, neposredno nakon austrougarske okupacije, oko sto njemačkih porodica iz Srema je naseljeno u okolinu Bijeljine. Tri kilomentra istočno od grada osnovana je njihova kolonija nazvana Franc Jozefsfeld, kasnije Novo Selo. Selo se zvalo i Petrovo Polje, nakon stvaranja kraljevine SHS, u čast kralja Petra I Karađorđevića.

Početkom HH vijeka, 1913. Godine, njemački kolonisti izgradili su masivnu jednobrodnu crkvu sa zvonikom na zapadnom pročelju u neogotičkom stilu. Na stilsko opredjeljenje, koje je u ovom slučaju ostalo provincijski teško, bez lakoće i elegancije, upućuju teški kontrafori koji podupiru obimne zidove i prelomljeni lukovi nad biforalnim prozorima završenim prelomljenim lukom. Fasadna dekoracija je jednostavna, sastoji se od natprozorskog vijenca u vidu izlomljene trake od opeke i vijenca jednostavne profilacije iznad visokog sokla. Na zapadnom pročelju je pravougaoni portal završen lunetom u vidu prelomljenog luka, iznad koga je okulus naglašen okvirom od opeke. Masivni zidovi crkve građeni su od opeke, navjerovatnije proizvedene u jednoj od dvije bijeljinske ciglane koje su bile vlasništvo familije Devald. Danas je crkva devastirana.

Preuzeto sa: www.ais-ba.org/monografija-njemacka/124/


Name des Objekts: Kirche

Lokalität: Novo Selo, Gemeinde Bijeljina

Konfession: Evangelisch

Die Vorfahren der Deutschen in Semberien, Evangelische Christen, wanderten Ende des18. Jahrhunderts aus Baden-Württemberg nach Syrmien, ins Banat und in die Batschka ein. Ein Jahrhundert später, gleich nach der österreich-ungarischen Besetzung, wurden etwa hundert deutsche Familien aus Syrmien in der Umgebung von Bijeljina angesiedelt. Drei Kilometer östlich von der Stadt wurde ihre Kolonie namens Franzosefsfeld, später Novo Selo (Neudorf), gegründet. Das Dorf hieß auch Petrovo Polje (Petersfeld) nach der Gründung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen, zu Ehren des Königs Petar I Karadjordjevic.

Anfang des 20. Jahrhunderts, 1913, haben die deutschen Kolonisten eine massive einschiffige Kirche mit dem Glockenturm an der westlichen Frontseite im neogotischen Stil erbaut. Auf die Stilbestimmung, die in diesem Fall provinziell schwer, ohne Leichtigkeit und Eleganz blieb, weisen die schweren Strebewerke, die die massiven Mauern stützen, und Spitzbögen über den Doppelfenstern, die mit einem Spitzbogen enden, hin. Die Fassadendekoration ist einfach und besteht aus einem Fenstersturz in Form eines gebrochenen Ziegelstreifens und einem einfach profilierten Sturz über dem hohen Sockel. An der westlichen Stirnseite der Kirche ist das rechteckige Portal mit einer Lünette in Form eines Spitzbogens und über ihm steht ein Rundfenster (Okulus), das durch einen Backsteinrahmen betont ist. Die massiven Kirchenmauern wurden aus Ziegeln gebaut, höchstwahrscheinlich hergestellt in einer von zwei Ziegeleien in Bijeljina, deren Eigentümer die Familie Devald war. Heute ist die Kirche verwüstet.

www.ais-ba.org/monografija-njemacka/124/

 

 Lokacija objekta (slike):

   

GPS Koordinate objekta:
N 44° 77' 10,27"
E 19° 25' 36,94"


  • Crkva, Novo Selo