Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Crnogorci > Udruženja > Zavičajno udruženje Crnogoraca u Hercegovini "Petar Petrović Njegoš" Trebinje

Zavičajno udruženje Crnogoraca u Hercegovini "Petar Petrović Njegoš" Trebinje

Zavičajno udruženje Crnogoraca u Hercegovini „Petar Petrović Njegoš“ sa sjedištem u Trebinju,osnovano je u maju 2012. godine. Udruženje broji 380 članova i svakim danom se sve više omasovljuje. Kancelarija udruženja otvorena je svakog radnog dana od 09.00 do 13.00 časova. Prema Statutu udruženja, član može biti svako lice bez obzira na državljanstvo, nacionalnost, rasu, pol, jezik, vjeroispovijest, političko uvjerenje, socijalno porijeklo ili koje drugo lično svojstvo.

Osnovni ciljevi udruženja su:

- njegovanje identiteta crnogorskog porijekla,

- stvaranje uslova za njegovanje i čuvanje običaja, kulture, vjeroispovijesti manjina koje žive u Istočnoj Hercegovini,

- saradnja sa konstituivnim narodima i ravnopravno učešće sa njima u kulturnom, društvenom-političkom i privrednom životu opštine,

- stvaranje partnerskih odnosa sa jedinicama lokalne samouprave i saradnja sa konzularnim predstavništvima matične države itd.

U svom dosadašnjem radu udruženje je organizovalo i dalo doprinos održavanju niza manifestacija od kojih izdvajamo: obilježavanje „200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša“ u Muzeju Hercegovine  Trebinje, dalo doprinos organizaciji predstave „ Briši od svoje žene“, potpom, u saradnji sa Upravom za dijasporu Crne Gore,dvoje djece iz Trebinja bili su polaznici Ljetnje škole jezika i kulture – „ Crna Gora moja postojbina“,koja se održavala u Cetinju, zatim,u saradnji sa Savezom nacionalnih manjina RS, udruženje je organizovalo smotru kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina RS u Trebinju, pod nazivom „Nacionalne manjine graditelji mostova“. Takođe, predstavnici udruženja na poziv Ambasade Crne Gore prisustvovali su obilježavanju Dana državnosti Crne Gore u Sarajevu ,zatim održavanju Smotre kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u Banjoj Luci, na poziv Saveza nacinalnih manjina RS, kao i radnim sastancima Saveza nacionalnih manjina RS. 

Udruženje je član Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske.

 

ZAVIČAJNO UDRUŽENJE CRNOGORACA U HERCEGOVINI „PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ“ TREBINJE

Adresa: Vožda Karađorđa br.12

89 101 Trebinje

Kontakt: predsjednik Lučić Dragan

Tel.: +387 59 240 820

Mob.: +387 65 300 979

E- mail: njegostrebinje@gmail.com