Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Italijani > Udruženja > Udruženje Italijana grada Banja Luka

Udruženje Italijana grada Banja LukaNella città di Banja Luka il 22.02.2004 è stata fondata l`Associazione cittadini italiani di Banja Luka secondo le normative vigenti pubblicale sulla Gazzetto Ufficiale della Repubblica Serba.
Lo scopo della constituzione dell' Associazione cittadini italiani di Banja Luka è quello di individuare e raggruppare tutti i discendenti di nazionalita italiana e le loro famiglie.
Per la conservazione della loro lingua della loro tradizioni e cultura. L' Associazione è stata fondata in base alle normative di fondazione della Associazioni vigenti sulla Gazzetto Ufficiale della Reppublica Serba numero 52/01 ) O.N.G.
I primi Italiani in BiH si sono stabiliti verso il 1882. dal nord Italia è precisamente dalle regioni Trentino , Friuli Venezia Giulia e Veneto fino ad oggi erano in contatto con Associazioni italiani di Banja Luka non è riuscita a mettersi in contatto con gli enti Italiani presenti sul territorio BiH.
Fino ad oggi l' Associazione è composta da 141 soci la maggior parte anziani, giovani ve ne sono pochi.Udruženje Italijana grada Banja Luka osnovano je na inicijativu grupe italijanskih potomaka 22. 02. 2004. godine kao apolitično, neprofitno i vanstranačko udruženje građana koje okuplja potomke i poštivaoce Italijana u gradu Banja Luka sa ciljem očuvanja jezika, kulture i običaja italijanskog naroda u BiH. Udruženje ima 141 člana.

Kroz deset godina aktivnog djelovanja uspješno smo realizovali brojne kulturne programe i projekte  kao škola italijanskog jezika, svečanosti povodom obilježavanja Božića i Nove Godine, učešća na Smotri kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina kao i učešće u drugim projektima, realizovali smo 16 izložbi ( o pokrajinama, gradovima, likovnim stvaraocima i istoriji Italije i dvije izložbe o porijeklu naših porodica ) 4 cjelovečernja koncerta klasične muzike, 7 prekograničnih posjeta udruženjima Italijana u regionu, 4 posjete matičnoj zemlji Italiji, 3 sastanka sa udruženjima Italijana u BiH, 3 predavanja na temu „Kultura Italije“, 15 biltena  „Stella d' Italia“, 2 kataloga o italijanskim porodicama, dječije radionice i brojne druge aktivnosti Takođe postoje i brojne inicijative i saradnje koje smo kao Udruženje započeli i realizovali, na primjer sa gradovima Imperija , Pula, Kutina, Lipik i  saradnje sa kulturnim subjektima u Trstu. Sve smo uspjevali da realizujemo uz podršku Grada Banja Luka, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i nesebičnim zalaganjem naših najaktivnijih članova udruženja.

Članovi  udruženja Italijana grada Banja Luka  su  potomci Italijana, članovi njihovih porodica i svi ostali sugrađani bez obzira na nacionalnu pripadnost ukoliko žele da se uključe u rad udruženja. Procedura za učlanjenje se sprovodi kroz popunjavanje obrasca sa ličnim podacima koji služe internoj bazi podataka udruženja. Svaki član udruženja dužan je da se pridržava odredbi Statuta i poštivanja ugleda ostalih članova i samog udruženja.
 


UDRUŽENJE ITALIJANA GRADA BANJA LUKA
CARA LAZARA 20
78000 BANJA LUKA, BIH
Tel/fax: + 38751/ 461 068
e- mail : udruzenjeitalijana_bl@yahoo.it 
                maricicradmila@yahoo.com

 

KONTAKT OSOBE SU:

Radmila Maričić
00387 51 466-294
00387 65  568-697

Rinaldo Kastanja
00387 65  980-536

Vesna Jurić
00387 65  814-132

 

 


  • Bilten
  • Spisak porodica
  • Video