Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Slovenci > Udruženja > Udruženje Slovenaca regiona Doboj - Teslić "Prežihov Voranc"

Udruženje Slovenaca regiona Doboj - Teslić "Prežihov Voranc"

Udruženje Slovenaca regiona Doboj "Prežihov Voranc" osnovano je 1998. godine i okuplja više od 200 Slovenaca i građana slovenačkog porijekla, kao i simpatizera iz Doboja i Teslića, zatim iz Dervente, Modriče i Broda.
Kao vanstranačko, otvoreno i dobrovoljno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ličnih i zajedničkih interesa svojih članova u skladu sa zakonskim propisima, bavi se slijedećim osnovnim zadacima:

  • Zaštita ustavnih prava Slovenaca u R. Srpskoj i BiH
  • Omogućavanje ostvarenja kreativnih potreba i interesa članova, izražavanja i njegovanja istorije, jezika, književnosti, umjetnosti, tradicija i običaja slovenačkog naroda.
  • Stvaranje uslova za ostvarivanje socijalnih i humanitarnih potreba članova i njihovih porodica.
  • Pomoć bolesnim, invalidnim, hendikepiranim i usamljenim članovima u vidu materijalnih, duhovno-psiholoških i socijalnih potreba.
  • Saradnja sa srodnim i sličnim organizacijama u cilju zajedničkih ostvarenja ciljeva i zadataka

Web adresa Udruženja: http://prezihovvoranc.com