Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Ukrajinci > Vjerski objekti > Grko-katolička crkva, Selište

Grko-katolička crkva, Selište

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice

Naziv objekta: Crkva Uspenja Presvete Bogorodice

Lokacija: Selište, opština Srbac

Konfesija: Grkokatolička

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u selu Selište je sagrađena 2002/2003. godine. Osnova crkve je pravougaona, sa trostranom oltarskom apsidom. Iznad priprate se uzdiže lukovičasta kupola na visokom kvadratnom tamburu. Lučno završeni ulaz natkriven je lučnom nadstrešnicom oslonjenom na kružne stubove koji imaju bazu i jonski kapitel. Jedini fasadni ukras je profilisani krunski vijenac koji se proteže i duž ulazne fasade i odvaja zabat od ostatka zida.

Preuzeto sa: www.ais-ba.org/monografija-ukrajina/crkva-uspenja-presvete-bogorodice/


Назва споруди: Церква Успіння Божої Матері

Розташування: Селіше, муніципалітет Србац

Конфесія: Греко-Католицька

Церква Успіння Божої Матері в селі Селішебулопобудовано в 2002-2003 роках. Церквамаєпрямокутнийплан, з тригранноюапсидою. Надпритворомвисочієцибулино-подібнийквадратнийкуполнадвисокимквадратнимтамбуром. Арочнийвхідвкритийарочнимнавісом, щоспираєтьсянакруглістовпи, якімають у базііоннукапітель. Єдиноюприкрасоюфасаду є короноподібнийкарниз, щопростягнувсявздовжосновного, щовідокремлюєфронтонвідіншоїчастинистіни.

www.ais-ba.org/monografija-ukrajina/crkva-uspenja-presvete-bogorodice/

 

Lokacija objekta (slike):

    

GPS Koordinate objekta:
N 45° 01' 19,80" (45° 01,33')
E 17° 31' 31,20" (17° 31,52')