Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Ukrajinci > Vjerski objekti > Grko-katolička crkva, Hrvaćani 1

Grko-katolička crkva, Hrvaćani 1

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice, Hrvaćani

Naziv objekta: Crkva Pokrova Presvete Bogorodice

Lokacija: Dabrak, Hrvaćani, optšina Prnjavor

Konfesija: Grkokatolička

Prva crkva ove filijale je sagrađena 1907. godine. Sadašnja Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u selu Dabrak je sagrađena 1939. godine. Crkva je krstoobrazne osnove, sa petostranom oltarskom apsidom i centralno postavljenom lukovičastom kupolom na osmostranom tamburu, skromnih dimenzija. Iznad pravougaonog portala je trougaona nadstrešnica postavljena na stubove kružnog presjeka, novijeg datuma. Iznad nadstrešnice su dva lučno završena prozorska otvora. Istog oblika su i ostali prozorski otvori, ali većih dimenzija. Prvobitno su fasade crkve bile monohromno obojene, portal lučno završen, bez nadstrešnice.


 
Назва споруди: Церква Покрови Пресвятої Богородиці
 
Розташування: Дабрак, Хрвачани, муніципалітет Прнявор
 
Конфесія: Греко-Католицька
 
Перша церква філії була побудована в 1907 році. Сучасна церква Пресвятої Богородиці в селі Дабрак була побудована в 1939 році. Церква – невелика, хрестоподібної форми з п’яти-бічною апсидою і центрально розташованим цибулино-подібним куполом над восьмикутним тамбуром. Над прямокутним порталом розміщенно сучасний навіс на круглих колонах. Над навісом – два арочних вікна. Інші вікна однакові за формою, але більше за розміром. Спочатку, фасади були пофарбовані монохромно, в той час як арочний портал був без навісу.
 

 

 

Lokacija objekta (slike):

    

GPS Koordinate objekta:
N 44° 52' 08,48" (44° 52,14')
E 17° 28' 16,14" (17° 28,27')