Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Ukrajinci > Vjerski objekti > Grko-katolička crkva, Brezik

Grko-katolička crkva, Brezik

Kapela Svetog Jovana Bogoslova, Brezik

Naziv objekta: Kapela Svetog Jovana Bogoslova

Lokacija: Brezik, opština Prnjavor

Konfesija: Grkokatolička

Kapela svetog Jovana Bogoslova u selu Brezik je sagrađena 1986. godine. Početkom HH vijeka ovdje je sagrađena drvena crkva. Na mjestu ove crkve sagrađen je drugi hram, a potom i treći 1940. godine. Kapela je jednostavne arhitekture, pravougaone osnove sa nižim istaknutim ulaznim prostorom, pokrivena dvoslivnim krovom, iz kog izranja toranj piramidalnog završetka koji nosi sfernu osnovu krsta. Zidovi su bez dekoracija, malterisani i bojeni u bijelo.

Preuzeto sa: www.ais-ba.org/monografija-ukrajina/149/


Назва споруди: Каплиця СвятогоІвана Богослова

Розташування: Брезік, муніципалітети Прнявор

Конфесія: Євангелійська

Каплиця СвятогоІвана Богослова, щорозташована у селі Брезік, булапобудована у 1986 році. Напочатку ХХ століттятутбулапобудованадерев’янацерква. Намісціцерквибулапобудованадругацерква, післячого і третя 1940 року. Каплицямаєнадзвичайнопростіархітектурніособливості: прямокутнийпланповерху з пониженоювиразноювхідноюзоною, покритоюдвосхилимдахом, з якогопіднімаєтьсявежа з пірамідальнимдахом, яканесесферичнуосновухреста. Стінинеоформлені; оштукатурені і пофарбовані в білийколір.

www.ais-ba.org/monografija-ukrajina/149/

 

Lokacija objekta (slike):

    

GPS Koordinate objekta:
N 44° 50' 43,94" (44° 50.73')
E 17° 35' 03,26" (17° 35.05')