Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Ukrajinci > Vjerski objekti > Grko-katolička crkva, Banja Luka

Grko-katolička crkva, Banja Luka

Crkva Hrista Carja, Banja Luka

Naziv objekta: Crkva Hrista Carja (Hrista Carя)

Lokacija: Srpska ulica  26, Banja Luka

Konfesija: Grkokatolička

Ukrajinska grkokatolička Crkva Hrista Carja (Hrista Carя) nalazi ce u Srpskoj ulici u Banjoj Luci. Kuća za smještaj sveštenika i zemljište za novu crkvu kupljeno je 1930. godine. Tada je oformljen i odbor za izgradnju Crkve Hrista Carja. Tu je sagrađena crkva 1932. godine, koja je uništena tokom Drugog svjetskog rata, za vrijeme bombardovanja Banje Luke 1944. godine. Projekat novog hrama je 1990. godine uradio arhitekta Pavle Paštar, a gradnja je počela 1998. godine. Radovi na izgradnji hrama su u toku. Osnova crkve je u obliku upisanog krsta, a na presjeku krakova, na kružnom tamburu, počiva lukovičasta kupola. Tri manje lukovičaste kupole se dižu iznad oltarskog prostora. Jedini fasadni ukrasi su arkadni frizovi u zoni ispod streha. Prozori su lučno završeni; monofore i bifore. Fasade su malterisane, bojene plavo, a fasadna plastika je naglašena bijelom bojom.

Preuzeto sa: www.ais-ba.org/monografija-ukrajina/crkva-hrista-carja/


Назва споруди: Церква Царя Христа

Розташування: Сербська вулиця 26, Баня-Лука

Конфесія: Греко-Католицька

Українська Греко-Католицька Церква Царя Христа розташована на вулиці Сербська у місті Баня-Лука. Житловий будинок для священослужителів та земля для будівництва нової церкви були куплені у 1930 році. Комітет для будівництва Церкви Царя Христа був створений пізніше. Церква була побудована у 1932 році та зруйнована під час  Другіої Світової Війни під час бомбардувань Бані-Луки у 1944 році. Проект нової церкви був створений 1990 року архітектором Павлом Паштаром, а будівництво розпочалося вже в 1998 році. Будівельні роботи над церквою тривають й досі. Церква має хрестоподібну форму і на поперечному перерізі розміщено круговий тамбур з куполом у формі цибулини. Три маленькі цибулино-подібні куполи розміщені над зоною вівтаря. Єдиний орнамент фасаду знаходиться в аркаїдних фризах під дахом. Вікна – аркахїдні: монофора та біфора. Фасади оштукатурені та пофарбовані в синій колір, в той час як прикраси виділяються білим.

www.ais-ba.org/monografija-ukrajina/crkva-hrista-carja/

 

 

 

Lokacija objekta (slike):

    

GPS Koordinate objekta:
N 44° 46' 15,00" (44° 46.25')
E 17° 11' 38,40" (17° 11.64')