Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Ukrajinci > Vjerski objekti > Grko-katolička crkva, Trnopolje

Grko-katolička crkva, Trnopolje

 

Crkva Presvete Euharistije, Trnoponje

Naziv objekta: Crkva Presvete Euharistije

Lokacija: Trnoponje, Kozarac, Prijedor

Konfesija: Grkokatolička

Parohija Presvete Euharistije Kozaracje bila usastavu Parohije BanjaLuka od 1910, a djeluje kao samostalna parohija od 1917. godine. Ukrajinci su ovaj kraj ispod Kozare naselili u periodu od 1890. do 1912. godine. U sastavu ove parohije bila je i kapela u selu Pastirevo, koja je srušena u Drugom svjetskom ratu. U Kozarcu je postojao pravoslavni ukrajinski hram, koji je 1941. godine pretvoren u unijatski, a potom devastiran i porušen. Crkva je građena u duhu vizantijske arhitekture, osnove upisanog krsta, sa centralno postavljenom kupolom na osmostranom tamburu.

Hram Presvete Euharistije u selu Hrnići kod Kozarca građen je u periodu od 1930. do 1940. godine, prema projektu koji je izradio arhitekta Stjepan Podhorski (Podhorsky) iz Zagreba. Stjepan Podhorski se uglavnom bavio crkvenom arhitekturom. Od 1910. do 1944. godine izgradio je više crkava, mnoge u vrijeme NDH. Bio je jedan od osnivača kluba hrvatskih arhitekata koji je djelovao u Zagrebu 1905–1914. Isti nacrt upotrijebljen je i prilikom izgradnje crkve u Devetini, ali sa neznatnim izmjenama. Prva crkva na ovom prostoru sagrađena je 1911. godine i bila je posvećena Vozdviženju Časnog Krsta.

Prilikom obnove 1980. godine promijenjen je izgled objekta, što se prvenstveno odnosi na oblik kupole koja je izvorno bila lukovičasta Osnova crkve je krstoobrazna, a pravougaoni pijevnični prostori su blago istaknuti na fasadnim ravnima. Kupola na pandatifima je centralno postavljena. Pravougaoni portal je obrazovan dvostepenim usijecanjem u ravan zida. Iznad portala su izvorno bile tri lučno završene niše, a iznad njih luneta sa reljefno istaknutim krstom u središnjem dijelu. Unutrašnjost je ukrašena freskama.

Preuzeto sa: www.ais-ba.org/monografija-ukrajina/crkva-presvete-euharistije/

 


Назва споруди: Церква Пресвятої Євхаристії

Розташування: Трнопольє, Козарац, Прієдор

Конфесія: Греко-Католицька

Парохія Пресвятої Євхаристії у Козарац була частиною Парохії Баня Лука з 1910 року та існувала, як незалежна Парахія з 1917 року. Українці поселилися на схилах Козарської гори в період з 1890 по 1912 роках. Каплиця у селі Пастірево, яка була зруйнована у Другій Світовій Війні, була також частиною Парохії. У Козараці була Українська Православна Церква, що перетворилася у Греко-Католицьку у 1941 році, пізніше була спустошена та зруйнована. Церква була побудована у дусі візантійської архітектури з вписаним хрестом у план та з центральним куполом над восьмикутним тамбуром.

Церква Пресвятої Євхаристії у селі Грнічі біля Козарацу була побудована у 1930-1940 роках по проекту загребського архітектора Степана Подгорського. Степан Подгорський був в основному залучений до будівництва сакральної архітектури. З 1910 по 1944 рік, він побудував ряд церков, багато з них під час незалежної держави Хорватії. Він був одним із засновників клубу хорватських архітекторів, який працював в Загребі з 1905 по 1914 г. Той самий план було запропоновано для спорудження церкви у Деветіні хоча й з невеличкими змінами. Перша церква у цьому регіоні була побудована у 1911 році та була присвячена Воздвиженню Святого Хреста.

Під час реконструкції у 1980 році, зовнішність церкви було змінено, зо в першу чергу відноситься до форми купола, який в оригіналі був цибулино-подібної форми. Церква має хрестоподібний план, в той час як прямокутні простори для хорів дещо визначають панелі фасаду. Купол височиться у центральній частині церкви. Прямокутний портал був сформований двоступеневим вбудовуванням в стіну. Над порталом спочатку були три арочні ніші, а над ними люнет з видними центрально розташованим хрестом, зроблений рельєфно. Інтер’єр прикрашений фресками.

www.ais-ba.org/monografija-ukrajina/crkva-presvete-euharistije/

 Lokacija objekta (slike):

    

GPS Koordinate objekta:
N 44° 57' 06,51" (44° 57,10')
E 16° 48' 58,87" (16° 48,98')