Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Slovaci > Vjerski objekti > Crkva, Bijeljina

Crkva, Bijeljina

Slovačka evangelistička crkva

Naziv objekta: Slovačka evangelistička crkva

Lokacija: Bijeljina

Konfesija: Evangelistička

U Bijeljini je 2006. godine osnovano udruženje Slovaka, a Slovačka evangelistička crkva je otvorena 6. septembra 2009. godine. Crkva je jednobrodna, bez oltarske apside, s relativno niskim zvonikom koji izlazi iz ravni dvoslivnog krova. Ulaz je naglašen nadstrešnicom, u obliku timpanona oslonjenog na dva tordirana stuba. Fasadna dekoracija je jednostavna, sastoji se od lezena na uglovima, krunskog vijenca podužnih zidova. Prozorski otvori su lučno završeni, a na zidovima zvonika se nalaze dva otvora u obliku krsta. Unutrašnjost je jednostavno riješena, prostor broda završen je ravnim plafonom. Oltarski prostop je urađen u neoklasicističkom duhu, omeđen sa četiri kanelirana stuba završena kapitelom sa volutama, sa gornjim dijelom u obliku timpanona.

Preuzeto sa: www.ais-ba.org/monografija-slovacka/slovacka-evangelisticka-crkva/


Názov objektu: Slovenský evanjelický kostol

Lokalita: Bijelina

Vierovyznanie: Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania

V Bijeline bolov roku 2006 založené Združenie Slovákov a 6. septembra v roku 2009 prebiehla  inštalácia kostola slovenskej evanjelickej církvi. Kostol je jednoloďový, bez výklenkov pre oltár, s relatívne nízkou zvonicou, ktorá sa týči nad sedlovou strechou.Vchod zdôrazňuje nadstrešná konštrukcia nadokenného štítupostavená na dvoch vretenovite skrútených stĺpoch. Fasádna výzdoba je jednoduchá, pozostávajúca z lizén na rohoch profilových ríms na podĺžných stranách. Okná sú oblúkovito klenuté, zatiaľ čo v múroch zvonice sú umiestnené dva otvory v tvare kríža. Vnútorné priestory súriešenéjednoducho, strop lode je rovný. Oltár je postavený v súlade s duchom neoklasizmu, umiestený je na štyroch vrúbkovaných pilieroch s volutami zakončenýmifrontónom.

www.ais-ba.org/monografija-slovacka/slovacka-evangelisticka-crkva/

 

Lokacija objekta (slike):

    

GPS Koordinate objekta:
N 44° 45' 38,19" (44° 45,63')
E 19° 11' 41,89" (19° 11,69')