Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Nijemci > Vjerski objekti > Župna crkva Svetog Ivana i samostan Marjanovac, Aleksandrovac

Župna crkva Svetog Ivana i samostan Marjanovac, Aleksandrovac

Naziv objekta: Župna crkva Svetog Ivana i samostan Marjanovac
 
Lokacija: Aleksandrovac, opština Laktaši
 
Konfesija: Rimokatolička
 
Samostan Marjanovac, jedna od podružnica reda Klanjateljica Krvi Hristove lociran je u njemačkoj koloniji Rudolfštal, danas velikom selu Aleksandrovac, na 30-ak kilometara sjeverno od Banje Luke prema Novoj Topoli.
 
Samostan i crkva, posvećeni Svetom Ivanu Krstitelju, izgrađeni su u periodu od 1895. do 1899. godine prema projektu Eberharda Vegnanta. Arhitektura, izvedena sa elementima duha obnove gotike sa ekspresivnim oblicima i proporcijama, veoma je slična arhitekturi crkve koja ja izvedena oko sedam godina ranije u Srednjem Vinhorstu, danas Nova Topola. Crkva je u osnovi jednobrodna, sa ulazom i zvonikom na zapadu i apsdidom sa oltarom na istoku. Građena je od opeke, sa istaknutim pilastrima sa spoljne strane. Fasadna platna su malterisana i bojena u bijelo, dok su pilastri i zidne dekoracije izvedeni u žutoj boji. Krov nad glavnim brodom je dvovodan i pokriven bakrom, dok je nad zvonikom složeni šiljasti nad šestougaonom osnovom. Istina, crkva, kao ni samostan, ne predstavljaju značajna arhitektonska ostvarenja, niti imaju značajne elemente, naročito u poređenju sa značajno bolje situiranim kompleksom u Srednjem Vindhorstu. Samostanska zgrada je sada adaptirana u funkciju doma za lica na odvikavanju od narkotika, dok je formalno i dalje u strukturi sakralnih objekata Biskupije.
 

Name des Objekts: Pfarrkirche zum Heiligen Johannes und Kloster Marjanovac

Lokalität: Aleksandrovac, Gemeinde Laktaši

Konfession: Römisch-katholisch

Das Kloster Marjanovac, eine der Niederlassungen der Ordensgemeinschaft Klanjateljice Krvi Hristove (Anbeterinnen des Blutes Christi) liegt in der deutschen Kolonie Rudolfstal, heute Aleksandrovac, etwa 30 Kilometer nördlich von Banja Luka Richtung Nova Topola.

Das Kloster und die Kirche, dem Heiligen Johannes dem Täufer geweiht, wurden in der Zeit von 1895 bis 1899 nach Plänen von Eberhard Vegnant erbaut. Die Architektur mit neugotischen Elementen mit expressiven Formen und Proportionen, ist der Architektur der etwa sieben Jahren früher erbauten Kirche in Srednji Vinhorst (Mittelwindhorst), heute Nova Topola, sehr ähnlich.

Die Kirche ist einschiffig mit dem Eingang und dem Glockenturm an der westlichen Seite und der Apside und dem Altar an der östlichen Seite. Sie ist aus Ziegeln gebaut, mit äußerer Pilastergliederung. Die Fassadenflächen sind verputzt und weiß bemalt, und die Pilaster und die Wanddekorationen sind in gelber Ausführung. Das Hauptschiffdach ist ein mit Kupfer bedecktes Giebeldach und das Glockenturmdach auf der sechseckigen Basis ist ein komplexes spitzes Pyramidendach.

Allerdings stellen die Kirche und das Kloster keine bedeutenden architektonischen Bauwerke dar und enthalten keine bemerkenswerten Elemente, insbesondere im Vergleich mit dem erheblich besser situierten Komplex in Mittel-Windhorst. Das Klostergebäude ist heute ein Rehabilitationszentrum für Drogensüchtige und gehört formell nach wie vor zur Struktur der sakralen Objekte der Diözese.

http://www.ais-ba.org/monografija-njemacka/113/

Lokacija objekta (slike):

    

GPS Koordinate objekta:
N 44° 58' 46,20" (44° 58,77')
E 17° 19' 19,20" (17° 19,32')