Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Jevreji > Vjerski objekti > Sinagoga, Doboj

Sinagoga, Doboj

Jevrejski kulturni centar i sinagoga Bejt Šalom

Naziv objekta: Jevrejski kulturni centar i sinagoga„Bejt Šalom“

Lokacija: Ulica Kralja Aleksandra 33, Doboj

Konfesija: Judejska

Jevrejska opština u Doboju  je osnovana 1871. godine. Nakon par godina –1874. sagrađen je Jevrejski dom sa sinagogom koji je uništen  1941. godine, tokom Drugogcvjetskograta, kada je većina dobojskih Jevreja odvedena u koncentracione logore. Do danas su sačuvana ulazna vrata koja se nalaze u dvorištu nove dobojske sinagoge. O tome svjedoči mermerna ploča na soklu objekta sa ćiriličnim natpisom: Vrata stare dobojske sinagoge podignute 1874. god., porušene 1941, pronađena i obnovljena 2003. godine, Vrata su nade koja je preživjela užase dvadesetog vijeka i svjedok postojanosti vjere u tvoju ljubav i moć Bože naš i Bože otaca naših budi blagosloven Jevreji Doboja.

Današnjadobojskasinagogaotvorena jeunovembru 2003. godine, nakonrekonstrukcijeporodičnekućeAleksandraVrhovskogiOtaKalamara,izgrađene 1922. godine,idobilajenazivBejtŠalom, što na hebrejskom značiKućamira. U objektu se nalaze prostorije JevrejskogkulturnogcentraiJevrejskeopštinauDoboju. Na uličnoj fasadi objekta nalazi se mermerna ploča sa ćiriličnim natpisom: Ovo sveto zdanje Kuća mira, Bejt Šalom Jevrejski kulturni centar sa sinagogom, otvoreno je u slavu Božiju i na korist i radost jevrejskog naroda 2003. godine nakon obnove i rekonstrukcije porodične kuće Aleksandra Vrhovskog i Ota Kalmara izgrađene 1922. godine. Obnovu i rekonstrukciju omogućili su gospođa Mira i gospodin Slobodan Pavlović ktitori, istaknuti dobročinitelji iz Čikaga. Zahvalna Jevrejska zajednica Doboj. Iznad natpisa, u srednjem dijelu, uklesana je Davidova zvijezda sa ispisanom 1871. godinom.

Objekat je spratne visine P+1+mansarda, pokriven dvoslivnim krovom sa visokom talasastom atikom na simetričnoj uličnoj fasadi. Prozori prizemlja su kvadratni, sa malternim okvirima koji prate oblik prozora, sprata trodjelni sa lučno završenim centralnim dijelom i lučno završenim okvirima, a mansardni su pravougaoni sa lučno završenim okvirima. Centralni dio objekta naglašen je balkonom prvom sprata sa kovanom ogradom. U centralnom dijelu atike se nalazi Davidova zvijezda.

Vrata stare sinagoge su dvokrilna, metalna, lučno završena sa Davidovim zvijezdama na oba krila i ispisanom 1874. godinom.

Preuzeto sa: www.ais-ba.org/monografija-izrael/jevrejski-kulturni-centar-i-sinagoga-bejt-salom/


 

בית הקהילה היהודית ובית הכנסת „בית שלום“

 

מיקום

33 , Doboj המלך אלכסנדר רחוב

 

וֹדָאָה

יהודה

 

תאור

הקהילה היהודית בדובוי הוקמה 1871. לאחר מספר שנים, ב 1984 הבית היהודי יחד עם בית כנסת נבנה ונהרס ב 1941, בזמן מלחמת העולם השנייה, כאשר מרבית תושבי דובוי היהודיים נלקחו למחנות ריכוז. עד היום, רק דלת הכניסה לבית הכנסת העתיק שרד, הממוקם בחצר בית הכנסת החדש בעיר. העדות לכך היא בלוח השיש על שפת הבניין עם רישום באותיות קריליות.

הדלת של בית הכנסת העתיק של דובוי נבנה ב 1874 ונהרס ב 1941, נמצא לאחר מכן ושוחזר בשנת 2003. דלת התקווה שרדה את זוועות שנות האלפיים. היא העדות לעוצמה באמונה באהבה והעוצמה של אלוקינו ואלוקי אבותינו.

תבורכו יהודי דובוי.

בית הכנסת הנוכחי בדובוי נחנך בנובמבר 2003, אחרי שחזור של ביתם של אלכסנדר ורקובסקי ואוטה קלמר שנבנה ב 1922 וכונה „בית שלום“. בבית נמצאים היסודות של מרכז התרבות היהודי ובית הקהילה היהודית בדובוי.בחזית הבניין נמצא לוח השיש עם הכיתוב בקרילית : המבנה הקדוש הזה : בית שלום“ , מרכז תרבות ובית כנסת, נחנך לתהילת האלוקים, לרווחת והנאת של התושבים היהודים, בשנת 2003, לאחר שיפוץ ושחזור של ביתם של משפחת אלכסנדר וורכובסקי ואוטה קלמר משנת 1922. השיפוץ והשיחזור נתרמו על ידי משפחת הגב’ מירה ומר סלובודן פאוולוביץ קטיטור, תורמים בולטים משיקגו. קהילת יהודי דובוי אסירי תודה על כך.

מעל לכיתוב, בחלק האמצעי, חרוט מגן דוד עם אזכור השנה 1871.

המבנה הוא בן שתי קומות בנוסף לקומת קרקע. קומה ראשונה ועלית גג, מכוסה בגג …..ועם עלית גג ……..

חלונות הקומה הראשונה מרובעים עם מסגרת טיח המקבילה לצורת החלונות. החלונות בקומה זו מחולקים לשלושה חלקים עם חלק מרכזי קמור ומסגרת קמורה. חלונות עליית הגג הן בצורת משולש עם מסגרת קמורה. החלק המרכזי של הבניין מדגש במרפסת בקומה הראשונה עם מעקה העשוי מברזל מחושל. במכז חזית עליית הגג מוצג סמל מגן דוד.

שער בית הכנסת מורכב משתי כנפיים, עם קשת עליונה העשויה מתכת עם סמל דוד מגן על שתי כנפי השער עם כיתוב השנה 1874..

 

Lokacija objekta (slike):

    

GPS Koordinate objekta:
N 44° 44' 06,17" (44° 44.10')
E 18° 05' 05,26" (18° 05.08')