Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Česi > Vjerski objekti > Kapela, Maćino Brdo

Kapela, Maćino Brdo

Kapela Svetog Ćirila i Metodija

Naziv objekta: Kapela Svetog Ćirila i Metodija

Lokacija: Maćino Brdo, opština Prnjavor

Konfesija: Rimokatolička

Maćino Brdo administrativno pripada opštini Prnjavor. Na jednom proplanku u selu, okružena recentnim grobljem sa par nadgrobnika sa početka HH vijeka, nalazi se kapela posvećena svetim Ćirilu i Metodiju. Kapela je sagrađena 1972. godine, a nedavno je obnovljena. Objekat je nešto većih gabarita nego što je uobičajeno za kapele, jednostavne je arhitekture, pravougaone osnove, sa zvonikom koji se izdiže iz korpusa građevine na ulaznom dijelu. Brod je pokriven dvoslivnim krovom, a zvonik četveroslivnim. Iznad ulaza nalazi se nadstrešnica, drvene konstrukcije, natkrivena dvoslivnim krovom, a sa strana su dva lučno završena prozorska otvora. Na podužnim zidovima se nalazi po pet lučno završenih prozorskih otvora. Jedini ukras na fasadnim površinama su profilisani krunski i kordonski vijenac zvonika.

U Maćinom Brdu se nalaze i tri krajputaša, dva raspeća i jedna Bogorodičina slika smještena u maloj niši.

Preuzeto sa: www.ais-ba.org/monografija-ceska/68/


Název objektu: Kaple svatého Cyrila a Metoděje

Lokace: Maćino Brdo, okres Prnjavor

Věrovyznání: Římskokatolické

Maćino Brdo administrativně připadá okresu Prnjavor.  Na jedné vesnické mýtině v obklopení bývalého hřbitova s několika zachovanými hroby ze začátku XX. století se nachází kaple zasvěcená svatémuCyrilu i Metodějovi. Kaple byla vystavena v roce 1972a  nedávno byla  obnovena.Objekt je poněkud větších rozměrů než bývá u kaplí zvykem, vyznačuje se jednoduchostí, pravoúhlým základem a zvonicí, která vystupuje z tvaru stavby u vchodové části. Loď jepokryta dvouplášťovou střechou, a zvonice čtyřpláštovou. Nad vchodem se nachází nadstřešní konstrukce ze dřeva, opět zpevněna dvouplášťovou  střechou a ze stran jsou dva obloukovité okenní otvory. Na podélných zdech se nachází pět obloukovitých okenních otvorů. Jediným dekorativním prvkem na fasádách jsou reliéfní římsy zvonice s  korunními a cordonskými štuky.

V Maćině Brdu se nachází i tři hrobky, dva výjevy z ukřižování a obraz Bohorodičky, umístěný v malém výklenku.

www.ais-ba.org/monografija-ceska/68/

Lokacija objekta (slike):

    

GPS Koordinate objekta:
N 44° 53' 58,97" (44° 53,98')
E 17° 39' 26,29" (17° 39,43')