Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Česi > Vjerski objekti > Crkva, Nova Ves

Crkva, Nova Ves

Crkva Male Gospe

Naziv objekta: Crkva Male Gospe

Lokacija: Nova Ves, opština Srbac

Konfesija: Rimokatolička

Selo Nova Ves se nalazi u sjevernom dijelu Republike Srpske, na sredokraći puta između Dervente i Srpca. Administrativno pripada Opštini Srbac.Česi pristigli iz Volinje su osnovali koloniju Nova Ves 1895. godine utadašnjoj opštini Bosanski Kobaš, u Kobaškom Lugu. Za vjerske potrebe Česi su u Novoj Vesi sagradili crkvu 1937/38. godine, a osveštana je 8. septembra 1938. godine.Uisto vrijeme uselu je sagrađen Češki dom. Prema kazivanju mještana, postojale su razmirice oko izgradnje crkve. Naime, stanovništo se podijelilo u dvije grupe, od kojih je jedna podržavala izgradnju crkve, a druga izgradnje Češkog doma. Podignuta su oba objekta, a do pomirenja je došlo na dan osveštanja crkve.

Crkva je jednobrodna, sa spolja i u unutrašnjosti trostranom apsidom na jugoistočnoj strani i zvonikom na sjeverozapadnom pročelju, koji je djelimično utopljen u masu broda. Širina apside ista je kao i širina broda, a crkva je pokrivena krovom koji je iznad broda dvoslivan, a iznad apside troslivan. Po dva lučno završena prozorska otvora se nalaze na podužnim fasadama, a jedan na bočnom dijelu trostrane apside.Fasadna dekoracija je veoma jednostavna, sastoji se od profilisanog krunskog vijenca, plitkih lezena i ukrasnih traka oko prozorskih otvora. U unutrašnjosti se iznad narteksa nalazi galerija, koja je izrađena od drveta.Brod crkve je zasveden poluobličastim svodom, a apsida kriškastom polukalotom. Unutrašnjost crkve je oslikana krajnje jednostavnim dekoracijama. Sokl broda je imitacija mramornog sokla, zidovi imitacija zidanja kamenom, a svod je posut zvijezdama na plavoj pozadini. Na približno jednoj četvrtini svoda naslikan je profilisani vijenac, što vizuelno daje utisak segmentnog svoda.Na zidovima apside naslikana je draperija. Zidovi su masivni, zidani opekom, svod i platforme zvonika izrađene su od drveta, krovni pokrivač je biber crijep, a zvonik je pokriven limom. Crkva je obnovljena.

Preuzeto sa: www.ais-ba.org/monografija-ceska/16/


Název objektu: Kostel Narození Panny Marie

Lokace: Nova Ves, okres Srbac

Věrovyznání: Římskokatolické

Obec Nová Ves se nachází v severní části Republiky srbské, na polovině cesty mezi Derventou a Srbcem. Administrativně připadá okresu Srbac. Češi přicházející z Volyně zde zakládali roku 1895  osadu Nova Ves, v tehdejším administrativním celku Bosenský Kobaš, v části Kobaški Lug. Z důvodu vyznávání víry si Češi postavili kostel v období let 1937 až 1938. Kostel byl vysvěcen 8. září 1938. V tom jistém čase byl v obci vystaven i Český dům. Podle ústních vzpomínek místních nastaly spory okolo stavby kostela. Obyvatelstvo se rozdělilo na dva  názorové proudy, kdy jeden podporoval výstavbu kostela a druhý výstavbu Českého domu. Postaveny byly nakonec oba objekty a na den vysvěcení kostela došlo i ke smíření obou názorových skupin.

Kostel tvoří jedna loď zvenku a ve vnitřním prostoru vyniká třístrannýn výklenkem na jihovýchodní části a a zvonicí na severovýchodním průčelí, kde dochází k částečnénu utopení do do hmoty lodě. Šířka vyklenutí odpovídá šířce lodi, kostelní střecha je dvouplášťová a nad výklenkem tříplášťová. Dva obloukovité okenní výklenky se nacházejí po podélných stranách a jeden je umístěn na boční straně ve výklenku. Fasádní výzdoba je prostá, skládá se ze základní římsy s korunním zakončením, nehlubokých lizén a zdobných liníí kolem okenních otvorů. Ve vnitřním prostoru se v předsálí nachází galerie vystavená ze dřeva. Loď kostela je klenuta poloobloukovitým tvarem a výklenek  vrstvovitě do půlkruhu. Vnitřní prostor se vyznačuje velmi prostou výzdobou. Sokl lodi je napodobeninou mramoru, zdi napodobeninou stavebního kamene a klenba je pokryta hvězdami na modrém pozadí. Na přibližně jedné čtvrtině  klenby je malbou naznačena tvarovaná římsa, což vizuálně přináší pocit segmentového oblouku. Na zdech výklenku je namalován výjev ze vsi. Zdi jsou hrubě vystavěny z cihel, klenba a základy zvonice jsou dřevěné, střešní pokrytí je z bobrovek a zvonice je pokryta plechem. Kostel byl rekonstruován.

www.ais-ba.org/monografija-ceska/16/ 

Lokacija objekta (slike):

    

GPS Koordinate objekta:
N 45° 04' 40,26" (45° 04,67')
E 17° 44' 36,00" (17° 44,60')