Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Nijemci > Vjerski objekti > Župna kuća i njemačka evengelistička crkva

Župna kuća i njemačka evengelistička crkva

Naziv objekta: Župna kuća i njemačka evengelistička crkva

Lokacija: Mladena Stojanovića 4, Banja Luka

Konfesija: Evangelistička

Objekat je izgrađen prema projektu Ludviga Hubera, arhitekte koji je autor projekta prve javne bolnice izgrađene u Banjoj Luci 1891–1892. godine. Projekat je napravljen 1895. godine, pod uticajem istoricizmačeškogarhitekte Karla Paržika. Huberu je kasnije bilo potrebno više od decenije da se otrgne od uticaja istoricizma, preplavljenog neorenesansom, te dođe do secesije.

Objekat je pravougaone osnove. Centralni korpus objekta ima dodatni sprat iznad prizemlja, koje formira dva bočna krila, tvoreći glavnu kompoziciju fasade. Snažni sokleni zid okružuje objekat, dok horizontalni vijenci nisu tako izraženi kao u ranijim Huberovim projektima. Ulaz je originalno bio naglašen dodatim volumenom koji se isticao iz glavnog fasadnog platna, a bio je pokriven jednostavnim dvovodnim krovom sa timpanonom.

Uglovi svakog od volumena su naglašeni rustičnim kamenom, koji je skupa sa fasadnom plastikom bojen u bijelo. Interesantna je činjenica da je ulazna fasada pretrpjela izmjene, tako da je ulazni portal uklonjen i zamijenjen nizom simetrično raspoređenih prozora preko cijelog glavnog korpusa. Začuđujuće, objekat se danas koristi u poslovne svrhe, a uopšte je rijetko poznat po svom bivšem sakralnom karakteru.

Župna kuća i crkva se, kao dio ambijentalne cjeline bivše Kajzerštrase, danas ulice Kralja Petra I Karađorđevića, nalaze na listi Privremenih nacionalnih spomenika.

Preuzeto sa: www.ais-ba.org/monografija-njemacka/zupna-kuca-i-njemacka-evengelisticka-crkva/


Name des Objekts: Pfarrhaus und Deutsche Evangelische Kirche

Lokalität:
Mladena Stojanovića 4, Banja Luka

Konfession: Evangelisch

Das Objekt wurde nach Plänen von Ludwig Huber erbaut, der auch der Autor des Projekts des ersten öffentlichen Krankenhauses in Banja Luka 1891 – 1892 war. Das Projekt wurde 1895 unter dem Einfluss des Historismus des tschechischen Architekten Karel Paŕik erstellt. Ludwig Huber brauchte später noch ein Jahrzehnt, um sich von den Einflüssen des Historismus, überladen mit Neorenaissance, zu befreien und zur Sezession (Jugendstil) zu kommen.

Das Objekt hat eine rechteckige Basis. Der Zentralkorpus des Objekts hat einen zusätzlichen Stock über dem Erdgeschoss mit zwei Seitenflügeln, die die Hauptkomposition der Fassade bilden. Eine starke Sockelmauer umgibt das Objekt und die horizontalen Friese und Gesimse sind nicht so betont wie in früheren Projekten Hubers. Der Eingang war originell betont mit einem zusätzlichen Volumen, das aus der Hauptfassadenfläche hervorragte, und war mit einem einfachen Giebeldach mit Tympanon bedeckt.

Die Ecken jedes Volumens sind mit Buckelstein verziert, der zusammen mit anderer Fassadenplastik weiß bemalt ist. Interessant ist die Tatsache, dass die Eingangsfassade einige Änderungen erlitten hat, so dass das Eingangsportal beseitigt und durch eine Reihe symmetrischer Fenster über dem ganzen Hauptkorpus ersetzt wurde. Erstaunlich ist aber, dass das Objekt heute für Geschäftszwecke genutzt wird und nicht allgemein als ursprüngliches Sakralobjekt bekannt ist.

Das Pfarrhaus und die Kirche, als allgemein bekannter Teil der ehemaligen Kaiserstraße, heute Ulica Kralja Petra I Karadjordjevića und Ulica Mladena Stojanovića, stehen auf der Vorläufigen Liste der Nationaldenkmäler.

www.ais-ba.org/monografija-njemacka/zupna-kuca-i-njemacka-evengelisticka-crkva/

 

Lokacija objekta (slike):


GPS Koordinate objekta:
N 44° 77' 93,88"
E 17° 19' 88,61"