Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Crnogorci > Udruženja > Udruženje Crnogoraca "Njegoš" Doboj

Udruženje Crnogoraca "Njegoš" Doboj

 

Prvi tragovi udruživanja građana Crnogoraca su stara već 40 godina, a započelo je u vrijeme bivše države Socijalističke Jugoslavije .Na inicijativu građana Cnogoraca osnovan je Zavičajni klub „NJEGOŠ“ u Doboju. Članovi kluba su bili Crnogorci koji su živjeli u gradu na području opštine te regije Doboj. Društvo je brojalo oko stotinu članova što je vidljivo iz fotofaksimila članske karte koja nosi broj 62.

Udruženje Crnogoraca "Njegoš" Doboj nastavlja djelovanje zavičajnog udruženja "Njegoš" od davne 1972 godine. Pravno registrovano udruženje Crnogoraca "Njegoš" Doboj je dana 30. maja 2009 godine, kao Udruženje nacionalnih manjina koje djeluje na području opštine Doboj i šire. Udruženje ima svoj Statut, Program rada, predsjednika i sve organe u skladu sa Statutom i Zakonom o udruženjima i fondacijama RS. Udruženje je u februaru 2010. godine primljeno u Savez nacionalnih manjina Republike Srpske, i djeluje kao punopravan član. Dosada je Udruženje održalo 3. Skupštine, 2. druženja Crnogoraca sa područja opštine Doboj, uradili letak na Dan ljudskih prava, izvršili posjetu Crnoj Gori, učestvovali na Skupštini Saveza nacionalnih manjina RS, na Smotri udruženja Saveza NM RS i učestvovali na raznim seminarima i konferencijama o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina.                            

Kontakti:

Udruženje Crnogoraca "Njegoš" Doboj

Ul. Vidovdanska 3/1

74000 DOBOJ

Tel: +387 65 966 606

E-mail:njegosdoboj@gmail.com

www.njegosdoboj.net63.net

Predsjednik: prof. Aleksandra Pejić