Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > O Savezu > Predsjednik

Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske


FRANJO ROVER

Osnovni biografski podaci

Franjo Rover, rođen 25. 12. 1971. godine u Prnjavoru, po nacionalnosti Italijan. Osnovnu i srednju školu završio u Prnjavoru. Bio je zaposlen u Tvornici obuće „Sloga“ u Prnjavoru, a nakon toga započinje rad u inostranstvu (Italija). Nakon povratka u Prnjavor, bavi se privatnim poduzetništvom.

Osnivač je Udruženja Italijana Štivor, u kojem danas vrši funkciju potpredsjednika a ujedno je i njegov aktivni član. U sklopu udruženja inicirao je i realizovao brojne projekte u oblasti kulture i privrede od kojih se posebno izdvajaju:

  • Uspješno pokrenuta folklorna sekcija „Trentino“ koja broji preko 60 članova;
  • Započet projekat vodosnabdijevanja „Povelič“ u saradnji sa Italijom;
  • Započet projekat izgradnje „Vatrogasnog doma u Štivoru“
  • Manifestacija - festival „Mala Evropa“ u Prnjavoru
  • Međunarodna smotra Folklora Šibovska

i brojni drugi projekti koji su se odnosili na promociju kako italijanske a tako i ostalih nacionalnih manjina i kulture, opštine Prnjavor i Bosne i Hercegovine u Italiji i suprotno.

Pored angažmana u matičnom udruženju, svojim angažmanom dao je i doprinos u sljedećim organizacijama i institucijama:

2010 - 2014 imenovan je na funkciju potpredsjednika Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske

2008 - 2012 godine vrši funkciju odbornika iz reda nacionalnih manjina u SO Prnjavor, i time postaje prvi odbornik iz reda nacionalnih manjina.

2010 - 2014 izabran je i za delegata u Savjetu nacionalnih manjina pri Narodnoj skupštini Republike Srpske

2013 imenovan imenovan je na funkciju koordinatora za Istočnu Evropu pri Međunarodnoj asocijaciji „Trentini nel mondo“, a u čijem je radu angažovan još od 1999.

Takođe, jedan je od osnivača  Saveza nacionalnih manjina opštine Prnjavor, koje je ujedno i dobitnik priznanja Evropskog pokreta u BiH.

Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoj rad od koje posebno izdvaja Zlatnu plaketu Udruženja Italijana Štivor za 15 godina aktivnog djelovanja.

Kao pripadnik italijanske nacionalne manjine učestvovao je u u brojnim radijskim i TV emisijama, seminarima, konferencijama, okruglim stolovima, a koja su se ticala problematike svih nacionalnih manjina u Republici Srpskoj i BiH. Svojim angažmanom i radom potvrdio je status istinskog borca za prava nacionalnih manjina. 

Oženjen je i otac troje djece.