Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Makedonski ambasador u BiH Rami Redžepi i predstavnici Filološkog fakulteta iz Skoplja u posjeti Udruženju Makedonaca Banje Luke

17.03.2011.


Makedonski ambasador u Bosni i Hercegovini Rami Redžepi i gosti sa Filološkog fakulteta "Blaže Koneski" iz Skoplja, dekan prof. dr Maksim Karanfilovski i prodekan prof. dr Radica Nikodinovska su prilikom zvanične posjete Banjaluci iskoristili priliku da se sastanu i sa članovima Udruženja Makedonaca Banje Luke. Na sastanku, koji je održan u Klubu nacionalnih manjina, gosti su imali priliku da se upoznaju sa radom i aktivnostima udruženja. Bilo je riječi i o kursu makedonskog jezika koji organizuje Udruženje Makedonaca Banja Luka. Gosti sa Filološkog fakulteta izrazili su želju da pomognu Udruženju Makedonaca donirajući knjige na makedonskom jeziku.

 

Daniel Grujić