Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Održana Vanredna Skupština Saveza nacionalnih manjina RS

03.12.2010.


           Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske, kao posebno savjetodavno tijelo Narodne Skupštine Republike Srpske, čine predstavnici nacionalnih manjina iz člana 2. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Republike Srpske.

           Savjet nacionalnih manjina RS bira Narodna skupština RS, a kandidate ispred reda nacionalnih manjina predlaže Savez nacionalnih manjina RS. Savjet prati mandat Narodne skupštine RS, i kako je u toku konstituisanje tijela Narodne skupštine RS, Savez nacionalnih manjina RS, kao predlagač kandidata, 02. decembra 2010. godine održao je Skupštinu Saveza, na kojoj su usaglašeni delegati novog saziva Savjeta nacionalnih manjina RS.

            Savjet nacionalnih manjina RS daje mišljenja, savjete i prijedloge Narodnoj kupštini RS i drugim republičkim institucijama, a koji se tiču prava, položaja i interesa nacionalnih manjina Republike Srpske.