Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Romi: Manjina s najmanje prava

19.04.2012.


U Sarajevu je nedavno predstavljen izvještaj Human Rights Watch-a "Građani drugog reda: Dikriminacija Roma, Jevreja i drugih nacionalnih manjina u BiH" i tom prilikom istaknuti romski aktivista Dervo Sejdić ponovio je da Romi u Evropu ne idu bez BiH kao što ni BiH ne može u Evropu bez Roma.
Sejdić je tokom predstavljanja izvještaja izjavio da Romi ne žele blokirati napredak BiH prema Evropi, ali BiH, ako želi u Evropu, mora imati uređen politički sistem.
- Naši političari izgleda nisu svjesni da je neophodan uređen politički sistem, jer se više od dvije i po godine nakon odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci nisu uspjeli dogovoriti - rekao je Sejdić, dodavši da se Romi susreću s brojnim problemima i gotovo da nemaju nikakva prava.
Romi, Jevreji i ostale nacionalne manjine u BiH su i dalje isključeni iz učešća u politici na nivou BiH 20 godina nakon rata, a organizacija Human Rights Watch potencira da BiH mora ukloniti diskriminaciju nacionalnih manjina iz svog ustava, zakona i javnih institucija.
Na predstavljanju izvještaja, prisutnima se obratio i Jakob Finci koji je rekao da je svjestan toga da se u javnosti prečesto spominje slučaj Sejdić i Finci, ali tako treba i mora biti dok se ne implementira odluka suda u Strazburu.
- Moje ime je Jakob Finci, a ne Sejdić Finci, kako se može čuti u posljednje vrijeme - kroz smijeh je kazao Finci, te istakao da zna da je javnost sita slučaja Sejdić i Finci.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJEKTI ZA POBOLJŠANJE ŽIVOTA ROMA

Predstavnici osam romskih nevladinih organizacija potpisali su u Sarajevu sa međunarodnom organizacijom "Ker internešnel" ugovor o finansiranju projekata za poboljšanje života Roma u BiH za čiju je realizaciju Evropska unija obezbijedila 40.000 maraka.
Riječ je o infrastrukturnim projektima prosječne vrijednosti 5.000 maraka koje će finansijski ili na neki drugi način pomoći i lokalne zajednice.
Predsjednik Savjeta nacionalnih manjina BiH Nedžad Jusić upozorio je na loš položaj pripadnika romske nacionalne zajednice u BiH.
- U BiH je više od 95 odsto Roma nezaposleno, više od 50 odsto zdravstveno je neosigurano, a više od 60 odsto živi u neadekvatnim uslovima - rekao je Jusić.
On je poželio da za godinu dana bude više zaposlenih, više stambeno i zdravstveno zbrinutih Roma, kao i više romske djece u školskim klupama.
Ocijenivši da institucije BiH boljim trošenjem sredstava namijenjenih za rješavanje problema Roma mogu učiniti mnogo više nego do sada, Jusić je pozvao institucije BiH, ali i same Rome da se uključe u rješavanje problema ove najbrojnije nacionalne manjine u BiH. Ugovore su potpisale romske organizacije iz Bijeljine, Prnjavora, Tuzle, Sarajeva, Visokog i Zavidovića.


Fokus