Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Nijemci > Udruženja > Udruženje Nijemaca grada Banjaluka > Aktivnosti Udruženja

Aktivnosti Udruženja

# priprema, osmišljavanje i organizovanje kulturnih aktivnosti kao što su izložbe slika, fotografija i sl, filmske, poetske i književne večeri, druženja i susreti sa drugim udruženjima i unutar svog

# priprema, osmišljavanje i organizovanje kulturnih aktivnosti kao što su izložbe slika, fotografija i sl, filmske, poetske i književne večeri, druženja i susreti sa drugim udruženjima i unutar svog škola jezika matične zemlje saradnja sa ostalim udruženjima nacionalnih manjina u BiH

# saradnja sa NVO (nevladinim organizacijama)

# djelovanje u Savezu nacionalnih manjina